PERSONLIG COACHING

– når du mangler en ny strategi for dit liv

Personlig coaching! Søger du hjælp til at finde ud af, hvad der er det rigtige valg med hensyn til en udfordring, du står over for, eller et spørgsmål, du gerne vil tage en beslutning om og få gjort noget ved?

 

Det kan være, at du står over for en udfordring, der minder om disse:

 • Du er ikke tilfreds med din tilværelse og dit arbejde, men ved ikke, hvordan du kommer videre.
 • Du føler dig drænet for energi.
 • Du synes, du bruger dine ressourcer forkert.
 • Du har visioner om, hvordan du kunne tænke dig, at din tilværelse kunne se ud, men får ikke gjort noget ved det.
 • Du oplever tilværelsen som gentagelsespræget, monoton og uden passion.
 

Det kan også være, at du – som det er tilfældet for flere af mine kunder – har nået et breaking point og er blevet ramt af stress og/eller angst. Du mister orienteringen, og dit system bryder mere og mere sammen. Personlig coaching er væsentligt, hvis du har levet længe på en bestemt måde og vil vide, hvad der er det vigtigste for dig? Hvad kan vi gøre for at forebygge, at din stress bliver forværret – blandt andet i forhold til det at sige nej? Du vil opleve, at personlig coaching reducerer din stress, når vi udfolder dine handlemuligheder. Choice-Manager handler også om struktur og overblik. 

HVAD FÅR DU UD AF AT MØDES MED MIG?

OVERBLIK

Ved personlig coaching får du skærpet dine prioriteringer og får den fornødne motivation og energi til at realisere dine mål og ønsker. Der er en følelse af indre ro forbundet med at vide, hvor man skal hen. Det er ofte manglen på overblik, der gør, at vi føler os stressede og ikke lever nu.

RETNINGENS KRAFT

Det unikke ved Choice-Manager er, at du kommer til at bevæge dig fra den gode intention til at gøre det, du vil, og skaber forandring på de områder, hvor du ønsker det. Hvordan kunne du tænke dig at have det? Hvor kunne du tænke dig at være?

AT VÆRE TO OM PRÆSTATIONEN

Du kender sikkert oplevelsen af, at det er meget lettere at få gjort tingene, hvis du er forpligtet over for andre. For eksempel med hensyn til at passe din træning. Du er mere disciplineret, når du har en aftale. Jeg hjælper dig til at komme ud over dine mentale barrierer og med at bryde de mønstre, der holder dig tilbage. 

STYRKE

Du kommer i bedre form. Træningen i Choice-Manager gør, at du også bliver mentalt stærkere og får en større gennemslagskraft. Du får lyst til at tage fat på tingene, og du bliver bedre til at tænke klart og træffe hurtige beslutninger.

SELVTILLID

Du føler dig stærkere i dig selv, når du ser de fremskridt, du gør. En væsentlig del i Choice-Manager er tilbagemeldinger til dig, så du hele tiden kan se, hvor du bevæger dig hen, både fysisk og mentalt. Dine fremskridt bliver dokumenteret, ellers glider tilværelsen bare forbi uden nogen fikspunkter.

CHOICE-MANAGER-FORLØBET

Personlig coaching hos Choice-Manager kører i tre måneder, hvor vi har samtaler og træningssessioner. Samlet varighed cirka 2.5 time pr. gang. Efter hvert møde får du opgaver, der sørger for, at du fastholder den fysiske træning og de mentale og adfærdsmæssige ændringer, vi er blevet enige om. Husk! Hvis du bliver ved med at gøre det, du gør, bliver du ved med at få det, du får. Du skal altså regne med at gøre tingene betydeligt anderledes og komme ud af din komfortzone. 

To muligheder i løbet af de tre måneder:

A: 6 samtaler og træningssessioner, 12.500, – 

B: 12 samtaler og træningssessioner, 19.500, – 

Begge muligheder inkluderer:

 • Fri adgang til sms, telefonsamtaler og Skype-møder

Priserne for Choice-Manager-forløbet er ekskl. moms, og beløbet faktureres ved opstart. Møderne afholdes på Engtoftevej 1, 3. th. 1816 Frederiksberg C (på hjørnet af Frederiksberg Allé). Læs mere om Henrik Frederiksen her.

START MED AT STYRE DINE VALG – BESTIL EN GRATIS SNAK OM DIN STRATEGI

DIT FØRSTE SKRIDT 

Lad os tage en snak om, hvad du ønsker at opnå – uden beregning. 

Skriv dit navn og mail i formularen, så modtager du en invitation til en gratis og uforpligtende samtale om de valg, du ønsker at træffe.

 

Her er, hvad du kan forvente:

 • Du får en bedre forståelse af, hvad dine ønsker og din strategi er.
 • Du bliver bevidst om, hvad du skal ændre.  
 • Du får en plan for, hvordan du kommer i gang med at realisere det, du vil.

 

Hvis du har lyst til at mødes efter samtalen, er det det, vi gør. Hvis ikke, er det også fint.

Min fremgangsmåde:

Min stil er direkte og handlingsorienteret – jeg ser det som en af mine fornemste opgaver at bidrage til at finde årsagerne til de barrierer, der optræder i din tilværelse, og finde ud af, hvordan de overkommes. Jeg er altid inspirerende og anerkendende, og så tror jeg på, at stort set alt kan lykkes.

Kontakt

Alle store rejser kræver, at du jævnligt tager bestik undervejs. Et godt liv og en god karriere kræver også, at du hele tiden ved, hvor du vil hen.

  captcha

  ANDRE MULIGHEDER

  Executive Coaching

  Står du som leder over for udfordringer, du gerne vil have hjælp til i et fortroligt rum? Det kan være, at du mangler inspiration til at udvikle din karriere, det kan være, at der er en konflikt på arbejdet, der frustrerer dig og dræner dig for energi, eller måske er du udbrændt og keder dig. Hvad det end er, får vi lagt en plan, der vil ændre det til det bedre. 

  HVORDAN ER ET CHOICE-MANAGER FORLØB?

  FORMULÉR DET VIGTIGSTE VALG, DU VIL TRÆFFE

  Hvad er din største ambition? Det, du drømmer om at opnå, og som vil kræve, at du gør op med nogle ting. Det er et vovestykke – noget, som måske ikke ligger ligefor, men som repræsenterer det, du i virkeligheden allerhelst vil.

  HVILKE OVERBEVISNINGER, VANER OG TANKEMØNSTRE STÅR I VEJEN FOR DIG?

  Du holdes nede eller på plads af overbevisninger om, hvad du kan og ikke kan. Uhensigtsmæssige tankemønstre gør, at du ikke får opfyldt dit potentiale. Dårlige vaner står i vejen. De skal erstattes med andre, gode vaner, der giver dig det liv, du ønsker dig. Du er så meget værd, som du regner dig selv for at være.

  DIN PLAN

  Hvis du skal lykkes med at gennemføre dit valg, er det nødvendigt at lave en plan for det, du skal ændre. Det kan være din afhængighed af sociale medier, din prioritering af arbejdsliv versus familieliv, din tidsstyring. Eller det kan være, at du sidder i en fastlåst arbejdssituation – du vil gerne noget andet og mere, men ved ikke hvordan. Uanset hvad laver vi en plan fulgt op af handling, der sørger for, at det sker.   

  KØREEFTERSYN AF DIT VALG

  Når du har ændret dine vaner og tankemønstre, og når træningen i Choice-Manager har givet dig mere energi og kampvilje, opstår der en gradvis lyst til at justere det valg, du har truffet. Du vil måske noget mere. Vi ser på valget igen for at være sikker på, at det er ambitiøst nok. Vi evaluerer og tilpasser din plan.

  MINE EGNE TRIN

  Som forfatter og selvstændig har jeg altid tilstræbt at tænke og handle originalt. Både i forhold til de universer, jeg skildrer i mine bøger, men også i forhold til markedsføring og salg. Derfor er det helt naturligt for mig at gøre op med vanetænkning og konstant lede efter nye og bedre måder at gøre tingene på. 

  Vi havner ofte i den fælde, der gør, at vi bliver ved med at gøre mere af det samme. I mit arbejde med Choice-Manager er det altid opløftende, når mine kunder finder mere tilfredsstillende måder at leve på. Jeg vil glæde mig over at guide dig til at træffe de valg, der er rigtige for dig, og hjælpe dig med at designe dit liv, så du føler, det er en personlig sejr. Jeg er der! Det betyder noget at have en – også når det er svært.