Choice Manager

Hvordan har Choice Manager hjulpet andre?

Jeg er optaget af at hjælpe mennesker med at finde deres rette vej i en verden fuld af muligheder.

Kun ved at have den rigtige strategi for tilværelsen kan du udfolde dig, som du vil – ikke kun professionelt, men på alle områder. Jeg er interesseret i at vide, hvordan du kunne tænke dig at have det, hvor du kunne tænke dig at være.

Du hviler i dig selv og yder bedst, når du træner. Fysisk aktivitet har indflydelse på selvværd, humør og handlekraft.

Derfor kan et Choice Manager forløb også sammensættes af både fysisk træning i et fitnesscenter og samtaler. Træningen er – ud over de indlysende helbredsmæssige fordele – et middel til, at du får overskuddet og styrken til at træffe de rigtige valg. Fremskridtet er desuden ikke kun en intellektuel proces – meget forløses via din krop.

Choice Manager har hjulpet mange med at finde fornyet styrke til at tackle forskellige udfordringer.

Vi er ofte ikke bevidste om de fremskridt, vi gør. Derfor er målinger en væsentlig del af dit forløb. Når du er færdig, vil du kunne se præcis, hvad du har opnået.

Alle store rejser kræver, at du jævnligt tager bestik undervejs. Et godt liv og en god karriere kræver også, at du hele tiden ved, hvor du vil hen.

Min stil er direkte og handlingsorienteret: Jeg ser det som en af mine fornemste opgaver at bidrage til at finde årsagerne til de barrierer, der optræder i din tilværelse, og finde ud af, hvordan de overkommes.

Min tilgang er resultatorienteret: Hvad skal du gøre? Hvornår vil du gøre det? Jeg er altid inspirerende og anerkendende, og så tror jeg på, at stort set alt kan lykkes.

Hvordan er et Choice Manager forløb?

Du bliver mere motiveret, når du ser, at der er en plan med det, du gør, og bliver hjulpet til at skabe forandring. Pludselig er alting ikke længere helt så tilfældigt – der er en mening med det hele.

Choice Manager er en forandringsmetode, hvor dokumentation bruges som et aktivt værktøj til at skabe en god og sund udvikling for dig – det er det, jeg er optaget af!

Hvis du vælger det, kommer du godt i gang med at træne, og du får lyst til mere. Du finder en god rutine og disciplin og glæder dig over al fysisk aktivitet. Vi lægger en klar plan for dit videre forløb og det, du skal ændre, for at gøre din tilværelse bedre. Du kommer i meget bedre form og vil tabe dig. Det er et rigtig godt startskud til at ændre din mentalitet i en positiv retning.

 • Planlægning

  Via Choice Manager-metoden, der er afprøvet gennem mere end 10 år, kortlægger vi, hvad du gerne vil opnå. Planlægningen gør, at du får en stærkere oplevelse af dig selv som aktiv deltager i dit eget liv. Ofte handler det om at bryde ud og se tingene på en ny måde. Det handler om at turde og gøre op med vanetænkning. Jeg hjælper dig med at skabe klarhed over dine grundlæggende værdier, så du bliver klar på, hvad der er det rigtige for dig, og i hvilken retning du bør gå.

 • Dokumentation

  Vi gør status og monitorerer nøje din udvikling. Vi ser, hvor du er, så vi kan måle de fremskridt, du gør i forløbet. Blandt andet via skalaspørgsmål: Hvor er du nu? Hvordan tror du, det vil være, hvis du gør noget nyt på forskellige områder – karriere, økonomi, venner, forhold osv.?

 • Motivation

  En vigtig kilde til motivation er, at der er opmærksomhed omkring det, du ønsker at gennemføre. Vi har fokus på planen og arbejder tålmodigt fremad med den – også når det er svært. Vi ser på det, der virker, udbygger undtagelserne, får dem til at vokse til mere. Det kan være succesoplevelsen ved at have tacklet et problem, du har undgået længe, eller at du har undersøgt tre nye karrieremuligheder.

 • Transparens

  Vi gennemgår jævnligt forløbet og ser på fremgang i forhold til de mål, delmål og udfordringer, der skal håndteres. På baggrund af det justerer vi løbende din plan. Jeg forklarer, hvorfor jeg gør, som jeg gør, og alt i processen er gennemsigtigt. Og så holder jeg, hvad jeg lover, og gør, hvad jeg siger, jeg gør.

 • Direkte til pointen

  Vi har en tendens til at tro, at ændringer skabes, hvis vi bare taler længe nok om dem. Jeg holder af at komme til sagen. Vi aftaler, hvad der skal ske, og hvornår det skal ske. Vi skal til handling med det samme. Alting er ofte mere enkelt, end man tror.