COACHING for ledere

Søger du hjælp til udfordringer, du har brug for at tale om i et fortroligt rum? 

Coaching for ledere. Det kan være, at du kan genkende en eller flere af de situationer, hvor jeg tidligere har hjulpet mine kunder:

 

 • Hvorfor arbejder du så hårdt, at det er ved at køre dig ned?
 • Hvordan kan du bedre navigere mellem arbejde og familieliv?
 • Hvordan får du løst de organisatoriske problemer, du står over for?
 • Hvordan finder du den rette vej i din karriere?
 • Hvordan løser du problemer med medarbejdere, kolleger, bestyrelse?
 • Hvordan kommer du videre efter at være blevet ramt af stress?
 • Hvordan mener du, at dit potentiale bliver brugt bedst muligt?
 

Tag det første skridt med en gratis og uforpligtende samtale – find ud af, hvilke valg du bør træffe for at komme videre. 

DIT SPARRINGSLOKALE

Fortroligheden i dit ’sparringslokale’ gør, at du får mulighed for at åbne op, så vi kan komme i dybden på mentale, strategiske og følelsesmæssige områder. Min tilgang er anerkendende og løsningsfokuseret. Du vil opdage, at det, du opfatter som det væsentligste problem, måske ligger et helt andet sted. 

 

 • Du keder dig på dit arbejde. 
 • Du føler, at du bruger din energi forkert.
 • Du har en konflikt, der gør, at din energi er negativ.
 • Du føler dig udbrændt, og din tilværelse er vanebetinget og glædesløs.
 • Du er handlekraftig, men bliver stresset over alt det, du skal nå, og det dræner dig.
 • Du føler, at du kan meget mere end det, du opnår, og mangler inspiration.
 • Du er hele tiden ’ude af dig selv’ og mangler ro til at hvile i dig selv. 

 

Kan du genkende nogle af disse situationer? Og vil du gerne finde de valg, der er rigtige? 

– Se nærmere på siden her, og find ud af, hvad Executive Coaching kan gøre for dig. 

Det handler om, at du får et øget fokus på, hvorfor du træffer de valg, du træffer. Når du har overblikket, får du mere energi, og følelsen af stress reduceres. Enhver virksomhed med respekt for sig selv har en strategi og handlingsplan – ellers går de fallit. Hvorfor skulle det være anderledes for mennesker.

“Jeg tilbyder coaching for ledere men også coaching for dig, der vil være leder i dit eget liv. Jeg er personligt optaget af at hjælpe mennesker med at gå på opdagelse i sig selv og finde ud af, hvad der er den rette vej for dem. Kun ved at have modet til at træffe de rigtige valg kan vi blive den bedste udgave af os selv. Men hvad er de rigtige valg? Undertiden er det som en stemme, der hvisker det til os – spørgsmålet er, om vi lytter. Min mission er at få den ægte passion frem i lyset, så mennesker lever kompromisløst og udnytter deres potentiale til glæde for sig selv og andre. 

Jeg er pragmatisk anlagt og af den opfattelse, at samtale og fysisk træning ikke bør stå alene – ting glemmes, gode intentioner forsvinder. Det skal være handlingsorienteret, og det er vigtigt, at man ikke slipper det af syne, som man har sat sig for at gøre. Derfor er min tilgang også at monitorere udviklingen, så mine kunder hele tiden er bevidste om, hvilken vej det går, og hvad der skal justeres og forbedres. Og så er jeg altid ambitiøs på mine kunders vegne. Det kan være krævende at gøre op med det, man har, og bevæge sig ud i noget nyt – jeg er direkte, inspirerende og formår at skubbe på, samtidig med at jeg er støttende og viser anerkendelse, når det er svært.”

Ved at vælge at standse op og se på dit problem vælger du automatisk også at leve mere bevidst.

 

Til at begynde med er det naturligvis vigtigt at finde frem til dit problem, og hvilke årsagssammenhænge der ligger bag. En fordel ved et problem er, at det undertiden tvinger os til at tænke nyt, tage tingene op til revision og begynde at leve på en ny måde. Det kan måske tage sig ud som et forretningsmæssigt problem, men vise sig at handle om et eksistentielt dilemma. Du har vedholdende fulgt én vej, men det kan være, at det er bedre for dig at forfølge en anden ambition.

Det vigtigste som leder er at have evnen til at inspirere og motivere. Det kræver, at du har selvindsigt og forstår at være autentisk, nærværende og lyttende. 

 

Hvis dine medarbejdere skal følge dig og yde deres bedste, må de tro på dig som leder – på at du er rimelig, på at du er kompetent og træffer de rigtige valg. Ikke bare for dig selv, men for dem og organisationen som helhed. Du må have selvindsigt og være opmærksom på, hvordan du forvalter din magt. Meget af vores adfærd styres ikke, som vi måske ønsker at tro, af rationelle/logiske kræfter, men af følelser. Du har brug for at være opmærksom på, hvad der driver dig, og være i balance, kende dine grundlæggende værdier. Og det hjælper unægtelig at have kroppen med, når det handler om at have metal balance. Derfor er fysisk træning en del af Choice-Manager.  

I dit coachingforløb undersøger vi i dybden, hvem du i virkeligheden er. Hvad motiverer og driver dig som leder? Det er vigtigt, at du forstår dine mentale mønstre og adfærd – også den del, der gør, at du måske bliver ’uforklarligt’ vred og reagerer på en anden måde, end du ønsker, eller at du har svært ved at håndtere kritik.

 

Som leder er det vitalt, at du forstår dig selv og for eksempel kan frigøre dig fra negative mentale mønstre. Du må have selvindsigt nok til at gennemskue det, der ikke virker, så du får et frit og utvungent udtryk, der inspirerer andre. Et mentalt overskud, som træningen i Choice-Manager bidrager væsentligt til. Det, at du bliver trukket op og får mere energi, gør også, at du får en bedre relation til dine medarbejdere. 

Coaching for ledere. HVORDAN ER ET CHOICE-MANAGER-FORLØB?

Forløbet tager tre måneder, hvor vi mødes seks gange af cirka tre timers varighed bestående af både coaching og fysisk træning. Efter hvert møde får du forskellige opgaver, der er et led i din plan, og som skal løses inden næste gang. Vi opbygger en praksis, så du efter endt forløb kan fortsætte på egen hånd. 

 • Fri adgang til sms, telefonsamtaler og Skype-møder
 • Fri mulighed for korte ad hoc-strategimøder
 • Status hver måned på forløbet og udviklingen

Prisen for det samlede forløb er 36.000,- ekskl. moms. Beløbet faktureres ved opstart. Møderne afholdes på Engtoftevej 1, 3. th. 1816 Frederiksberg C (på hjørnet af Frederiksberg Allé).